тел. за връзка: 0888 31 08 31

Услуги

Цени за регистрация на фирми

Регистрация на фирма ET само за 177 лв. за срок от 2-3 дни!

Регистрация на ЕООД само за 239 лв, а на ООД - 269 лв. за срок от 2-3 дни.

Една от най-ниските цени за цялата страна!

Уважаеми клиенти, предлагаме едни от най-ниските цени за регистрация на Едноличен търговец и на Търговски дружества както на български граждани, така и на чужденци.

Уважаеми клиенти, всички посочени цени  в сайта са крайни и не Ви задължаваме  да подписвате договори за счетоводно обслужване или за каквито и да били други услуги, въпреки че предлагаме и счетоводно обслужване на фирми, и регистрация по ДДС.

За да запишете час за регистрация на фирма, може да се обадите на телефон:

0888/31 08 31

ВИД УСЛУГА

ХОНОРАР, ДЪРЖАВНИ И БАНКОВИ ТАКСИ

НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

Регистрация на ЕТ

177 лв.

6 лв.

Регистрация на ЕООД

239 лв.

6 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно физическо лице

640 лв.

включен преводач

 20 лв.

 

Регистрация на ООД

269 лв.

12-24 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно юридическо лице

990 лв.

включен преводач

24 лв.

+такси за легализация

Регистрация на ООД със собственик българско юридическо лице

359 лв.

12-24 лв.

Регистрация на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел

 

 500 лв.

 12-24 лв.

Промяна на наименованието на фирма

150 лв.

-

Промяна на седалище и адрес

150 лв.

-

Промяна на предмета на дейност

150 лв.

-

Смяна на управител на ООД/ЕООД

250 лв.

6 лв.

Увеличаване на капитала на ООД/ЕООД

250 лв.

6 лв.

Продажба на дружествени дялове

299 лв.

около 100 лв.*

Продажба на търговско предприятие

399 лв.

около 100 лв.*

Заличаване на ЕТ

190 лв.

6 лв.

Заличаване на ЕООД/ООД

190 лв.

 

Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация

299 лв.

12 лв.

Печати /автоматични на Trodat, Brother и Colop/

25-40 лв.

 

Регистрация по ДДС

120 лв.

 

Счетоводство на Фирми до 50 документа месечно ,без персонал, осигуряване на собственика, нерегистрирани по ЗДДС

от 50 лв. 

за повече инфо цени за счетоводство

Счетоводство на Фирми до 50 документа месечно, с нает персонал, осигуряване на собственика, нерегистрирани по ЗДДС

 50-80 лв.

за повече инфо цени за счетоводство

Счетоводство на Фирми до 50 документа, без персонал, осигуряване на собственика, регистрирани по ЗДДС

от 100 лв. 

за повече инфо цени за счетоводство

 Счетоводство на Фирми над 50 документа месечно, с нает персонал, осигуряване на собственика, регистрирани по ЗДДС

120-150 лв 

за повече инфо цени за счетоводство

Изготвяне на нулева годишна данъчна декларация и нулев годишен финансов отчет

/ГФО/

50 лв. на година 

 

Публикуване на ГФО

89 лв. за всички години