тел. за връзка: 0888 31 08 31

Услуги

Цени за регистрация на фирми

Регистрация на фирма ET само за 147 лв. за срок от 2-3 дни!

Регистрация на ЕООД само за 199 лв, а на ООД - 239 лв. за срок от 2-3 дни.

Една от най-ниските цени за цялата страна!

Уважаеми клиенти, предлагаме едни от най-ниските цени за регистрация на Едноличен търговец и на Търговски дружества както на български граждани, така и на чужденци.

Уважаеми клиенти, всички посочени цени  в сайта са крайни и не Ви задължаваме  да подписвате договори за счетоводно обслужване или за каквито и да били други услуги, въпреки че предлагаме и счетоводно обслужване на фирми, и регистрация по ДДС.

За да запишете час за регистрация на фирма, може да се обадите на телефон:

0888/31 08 31

ВИД УСЛУГА

ХОНОРАР, ДЪРЖАВНИ И БАНКОВИ ТАКСИ

НОТАРИАЛНИ ТАКСИ

Регистрация на ЕТ

147 лв.

6 лв.

Регистрация на ЕООД

229 лв. 199 лв.

6 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно физическо лице

640 лв.

включен преводач

 10 лв.

 

Регистрация на ООД

269 лв. 239 лв.

12-24 лв.

Регистрация на ЕООД/ООД със собственик чуждестранно юридическо лице

790 лв.

вкл. преводач

24 лв.

 

Регистрация на ООД със собственик българско юридическо лице

359 лв.

12-24 лв.

Регистрация на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел

 

 509 лв.

 12-24 лв.

Промяна на наименованието на фирма

129 лв.

-

Промяна на седалище и адрес

99 лв.

-

Промяна на предмета на дейност

99 лв.

-

Смяна на управител на ООД/ЕООД

189 лв.

6 лв.

Увеличаване на капитала на ООД/ЕООД

189 лв.

6 лв.

Продажба на дружествени дялове

199 лв.

около 100 лв.*

Продажба на търговско предприятие

230 лв.

около 100 лв.*

Заличаване на ЕТ

190 лв.

6 лв.

Заличаване на ЕООД/ООД

190 лв.

 

Обявяване на ЕООД/ООД в ликвидация

299 лв.

12 лв.

Печати /автоматични на Trodat, Brother и Colop/

25-40 лв.

 

Регистрация по ДДС

100 лв.

 

Счетоводство на Фирми до 50 документа месечно ,без персонал, осигуряване на собственика, нерегистрирани по ЗДДС

от 50 лв. 

за повече инфо цени за счетоводство

Счетоводство на Фирми до 50 документа месечно, с нает персонал, осигуряване на собственика, нерегистрирани по ЗДДС

 50-80 лв.

за повече инфо цени за счетоводство

Счетоводство на Фирми до 50 документа, без персонал, осигуряване на собственика, регистрирани по ЗДДС

от 100 лв. 

за повече инфо цени за счетоводство

 Счетоводство на Фирми над 50 документа месечно, с нает персонал, осигуряване на собственика, регистрирани по ЗДДС

120-150 лв 

за повече инфо цени за счетоводство

Изготвяне на нулева годишна данъчна декларация и нулев годишен финансов отчет

/ГФО/

50 лв. на година 

 

Публикуване на ГФО

79 лв. за всички години